Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) började gälla 25 maj 2018. Syftet med data skyddsförordningen är att stärka din intergritet och rätt till skydd av dina personuppgifter.

För att du ska kunna använda våra tjänster på biblioteken i Flens kommun, behöver vi spara dina personuppgifter. Våra bibliotek inför därför ett ökat skydd för dina personuppgifter enligt GDPR. 

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om GDPR.

I vårt låntagarregister hanteras följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. För barn under 18 år hanteras även vårdnadshavares namn och personnummer. Vårdnadshavare ansvarar för minderårigas uppgifter. Dina personuppgifter behandlas av bibliotekspersonal på våra bibliotek.

Om du inte har använt ditt lånekort sedan dataskyddförordningen trädde i kraft behöver vi ett förnyat godkännande av dig, om hur vi hanterar dina uppgifter i bibliotekssystemet. Du behöver skriva under en samtyckesblankett (samtycke till att biblioteket har dessa personuppgifter sparade) samt visa legitimation vid detta tillfälle.

Sök

Språk