Lånekort och låneregler

Så här fungerar det för dig som låntagare.

För att kunna låna böcker och övrig media behöver du ett bibliotekskort. Kortet är kostnadsfritt och du får det genom att fylla i en ansökan på biblioteket. Vi behöver även se en legitimation vid ansökningstillfället. Du kan också fylla i formuläret här på hemsidan. För att aktivera ditt lånekort måste du komma till biblioteket och visa legitimation. Din ansökan är giltig i 14 dagar. Om du inte hämtat ut kortet inom den angivna tiden raderas dina uppgifter ut vårt system. 

Bibliotekskortet kan sedan användas på alla våra bibliotek.

Barn från 6 år kan få egna bibliotekskort. Vårdnadshavares personnummer och underskrift ska då finnas med i ansökan.

Du är ansvarig för det som lånas ut på ditt kort. För barn, upp till 18 år, är vårdnadshavare ansvarig för det som lånas ut. Om du skulle förlora ditt bibliotekskort – spärra det, via telefon 0157-43 09 64 eller e-post flens.bibliotek@edu.flen.se. Ett nytt kort kostar 20 kr.

För böcker och övrig media utom filmer är lånetiden normalt fyra veckor. Du kan låna om två gånger, om ingen annan har reserverat det du lånat. När du lånar får du besked om återlämningsdatum antingen på ett kvitto eller stämplat i boken.

För DVD-filmer är lånetiden en vecka. Dock fyra veckor för musik- och faktafilmer. Du måste vara 18 år för att få låna DVD-filmer och du får låna max 4 filmer samtidigt.

Du ansvarar själv för att det du lånat återlämnas i tid, oavsett om du fått påminnelse från biblioteket eller inte.

Om du inte återlämnar i tid måste du betala en förseningsavgift. Två veckor efter återlämningsdatum skickar vi en påminnelse och efter ytterligare två veckor en andra påminnelse. Därefter skickar vi en räkning.

Om du fått räkning på något du lånat, och du sedan återlämnar det, behöver du bara betala förseningsavgiften.

Om det lånade inte lämnas tillbaka eller om du har skulder på 100 kr eller mer hos oss, spärras ditt bibliotekskort. Räkningar som inte betalas lämnas till inkasso.

Om det du har lånat försvinner eller förstörs, måste du betala det.

Det du lånar eller beställer registreras i vårt datasystem. Uppgifterna är skyddade och raderas så snart du lämnat tillbaka det du lånat och eventuella förseningsavgifter betalats. Även skulder raderas så snart de betalats.

Sök

Språk