Våra avgifter

Biblioteken i Flens kommun tar ut avgifter för förseningar, fjärrlån och ersättning för borttappade media.

Förseningsavgift bok 1 kr/dag, CD-skiva 5 kr/dag, DVD-film 10 kr/dag

Påminnelseavgift barn 10 kr, vuxna 20 kr

Brev om reservation 5 kr, e-post om reservation kostnadsfritt

Fjärrlån: 10 kr

Ersatt bibliotekskort: 20 kr

Ersättning för förkomna media:

Vuxenböcker, skönlitteratur: 275 kr

Vuxenböcker, facklitteratur: 300 kr

Barnböcker, skönlitteratur: 75 kr

Barnböcker, facklitteratur: 125 kr

Tidskrifter: 50 kr

Ljudböcker: 250 kr

CD-skivor: 200 kr

DVD-filmer: 500 kr

Språkkurser, utländska barnböcker samt helt nya media: inköpspris

Utskrifter och kopiering:

A4 svartvit: 2 kr

A4 färg: 4 kr

A3 svartvit: 4 kr

A3 färg: 8 kr

Sök

Språk